Voorwaarden

   

  Astrobaby

   

  Ligusterstraat 91

  2563 VC DEN HAAG

  W: www.astrobaby.nl

  E: info@astrobaby.nl

  M: 06-50456901

   

  Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer: 27337722

  BTW Nummer: NL 1455.38.400 B01

  Indien u een bestelling plaatst bij Astrobaby verklaart u zich akkoord met deze leveringsvoorwaarden.

   

  Bestellingen

  Iedere bestelling via de website van Astrobaby wordt via de e-mail bevestigd. Een overeenkomst komt tot stand doordat Astrobaby de bestelling door middel van een bevestiging aanvaardt.

  Astrobaby is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, bestellingen te weigeren. Een bestelling wordt in ieder geval geweigerd indien het bestelformulier niet juist of volledig is ingevuld.

  Indien een bestelling wordt geweigerd zal Astrobaby dat binnen 5 werkdagen na de

  ontvangst van de bestelling aan u meedelen.

  Elektronische communicatie

  Voor vertragingen, niet of niet juist overkomen van bestellingen, bevestigingen en

  mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel is Astrobaby niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Astrobaby.

  Prijzen en betalingen

  Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief BTW en exclusief verzendingskosten.

  Met betrekking tot de betaling geldt het volgende:

  U dient vooraf, binnen 7 dagen na ontvangst van de bevestiging, tenminste 50% van het aankoopbedrag te betalen. Na goede ontvangst van de bestelling moet het volledige aankoopbedrag binnen 7 dagen bijgeschreven zijn op de rekening van Astrobaby.

  Betaling geschiedt middels overschrijving op bankrekeningnummer IBAN NL81 ASNB 0706 8721 69, BIC-code ASNBNL21 t.n.v. Astrobaby te Den Haag, Paypal, IDEAL of Bancontact/MisterCash.

   

  Bezorging

  Astrobaby kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of beschadiging tijdens het transport.

   

  Levering

  De levering van de bestelde artikelen bedraagt 2 weken. Bij langere levertijd wordt u zo snel mogelijk via de e-mail op de hoogte gesteld.

   

  Eigendomsvoorbehoud

  Het eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, op het moment dat alle verschuldigde bedragen aan Astrobaby zijn voldaan.

   

  Retourzendingen

  Bij aflevering van de bestelling dient u te onderzoeken of de bestelling aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is of indien u de artikelen om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, bent u gerechtigd om de bestelling binnen 14 werkdagen te retourneren.

  De bestelling dient in dat geval ongebruikt, onbeschadigd, compleet en in de oorspronkelijke verpakking geretourneerd te worden. Indien het artikel of de bijbehorende verpakking gebruikt, beschadigd of incompleet is, zal Astrobaby niet overgaan tot restitutie van de waarde van het betreffende artikel of slechts een gedeelte van de waarde restitueren, tenzij de beschadiging van het artikel toe te rekenen valt aan Astrobaby. Reeds betaalde bedragen worden binnen 10 dagen geretourneerd.

  Bij retourzending dient u vooraf een email naar info@astrobaby.nl (eventueel met reden van het retourneren) en het ordernummer. Vermeldt het bank- of gironummer waar Astrobaby het bedrag naar over kan maken. De kosten van het retour zenden zijn alleen dan voor rekening van Astrobaby indien de bestelling een aantoonbaar gebrek vertoont.

  Uitzondering retourzendingen

  Op maat gemaakte bestellingen (bestellingen met persoonlijke toevoegingen, zoals

  geboortenaam en/of -datum of andere persoonlijke boodschappen) kunt u niet retourneren.

   

  Aansprakelijkheid en Conformiteit

  Astrobaby betracht de uiterste zorg in het ontvangst nemen en de uitvoering van de

  bestellingen. Astrobaby is nimmer aansprakelijk voor schade die voortkomt uit een onjuist gebruik van een door Astrobaby geleverd artikel.

  Astrobaby is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Astrobaby. De totale aansprakelijkheid bedraagt nimmer meer dan de vergoeding die u voor het betreffende artikel hebt betaald.

   

  Privacy

  Op de website www.astrobaby.nl wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen.

  Deze persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestelling. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

  Klantgegevens in het centrale bestand van Astrobaby worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft zaken en diensten van Astrobaby. U kunt te allen tijde aangeven uw adres te laten verwijderen uit dit bestand.

   

  Klachten

  Heeft u klachten en/of suggesties laat ons dit dan weten via info@astrobaby.nl. Wij behandelen alle klachten serieus en zullen binnen 3 werkdagen gehoor geven.