Formulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 

-       Aan:

Astrobaby

t.a.v. I. Althuijzen

Ligusterstraat 91

2563 VC  DEN HAAG

 

Email: info@astrobaby.nl

Mob:  06-50456901

 

 

-       Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst herroep, nl:

 

 

-       Besteld op (datum):

 

-       Ontvangen op (datum):

 

-       Naam/Namen consument(en)

 

-       Adres consument(en)

 

 

 

 

-        Datum: